آخرین قیمت بازار

ریال

ارتباط با ما

ریسک های سرمایه گذاری

آیا سفته بازی و نوسانات، مشکلی برای بیت کوین ایجاد نمی کنند؟ این همان مسئله مرغ و تخم مرغ است. یک اقتصاد با مقیاس بزرگ برای تثبیت قیمت بیت کوین، باید کاربران و کسب و کارهای بیشتری را توسعه دهد. برای توسعه یافتن یک اقتصاد به اندازه ای بزرگتر، کاربران و کسب و کارها در […]

2 آوریل 2018
بازدید :
ادامه مطلب
دسته بندی : تجارت و بازارها, ریسک های سرمایه گذاری